images

Premis LAURETUM

La Càtedra Climent Guitart: orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa, amb la col·laboració i patrocini de l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Fundació Climent Guitart i la Universitat de Girona, convoquen la primera edició dels Premis LAURETUM. A continuació es defineixen les bases de la convocatòria.

Hi podran participar tots els estudiants de Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat dels centres educatius de Lloret de Mar.

Premis

Es concediran un total de 9 premis, 3 premis per a cadascuna de les 3 modalitats.

Modalitat per a estudiants de Primària:

Els participants han d’escriure un relat breu, màxim 3.000 caràcters, sobre el tema: La indústria de la felicitat. T’agradaria treballar al món del turisme?

  • Primer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar.
  • Segon Premi: Val de 150€. per a la compra de material escolar.
  • Tercer Premi: Val de 100€, per a la compra de material escolar.
Modalitat per a estudiants d’Educació Secundària Obligatòria:

Els participants han d’haver realitzat un projecte relacionat amb el món del turisme.

  • Primer Premi: Un ordinador portàtil si el projecte és individual o un iPad per a cada estudiant si el projecte és en grup.
  • Segon Premi: Un iPad si el projecte és individual o un val de 150€ (per a la compra de material escolar) per a cada estudiant si el projecte és en grup
  • Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar, si el projecte és individual o un val de 100€ per a cada estudiant si el projecte és en grup.
Modalitat per a estudiants de Batxillerat:

Els participants han d’haver realitzat un Treball de Recerca relacionat amb el món del turisme.

  • Primer Premi: Un ordinador portàtil.
  • Segon Premi: Un iPad.
  • Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar.

Consideracions generals

Cada centre educatiu presentarà els relats, projectes o treballs en un nombre màxim de 5 per a cadascuna de les modalitats convocades.

Termini de lliurament dels treballs: 15 de juny de 2022.

Els relats, projectes o treballs de recerca s’han de presentar en format digital (pdf) a l’adreça premis@catedraclimentguitart.cat o mitjançant correu postal a l’adreça C/Constantí Ribalaigua 7, 17310-Lloret de Mar.

El Jurat estarà format per: Cristina Cabañas, Pilarín Bayés, Eugènia Bieto, Cristina Pinto i Enric Dotras. Actuarà com a secretària del Jurat, amb veu i sense vot, la directora de la Càtedra.

Els membres del Jurat es reserven el dret a deixar desert algun premi.

El veredicte es llegirà a Lloret de Mar, el dia 6 de juliol de 2022, durant l’acte de lliurament de Premis.

Els guanyadors d’aquests Premis cediran, sense límit temporal, els drets sobre els continguts dels relats, projectes o treballs, que es dipositaran a un fons públic de la Càtedra Climent Guitart.

Una de les finalitats de la Càtedra Climent Guitart és promoure el coneixement sobre l’activitat turística a la costa i aquests Premis són el primer pas per a què tota la ciutadania de Lloret de Mar hi participi. Properament també es convocaran més Premis per a estudiants de Cicles Formatius i Universitaris, per arribar a tota la joventut del nostre poble.