Premis LAURETUM 2024

La Càtedra Climent Guitart: orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa, amb la col·laboració i patrocini de l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Fundació Climent Guitart i la Universitat de Girona, convoquen la tercera edició dels Premis LAURETUM. A continuació es defineixen les bases de la convocatòria.

Hi podran participar tots els estudiants de Primària, Educació Secundària Obligatòria, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Batxillerat dels centres educatius de Lloret de Mar. També podran participar estudiants universitaris (residents a Lloret de Mar) que hagin realitzat un Treball Final de Grau o Màster relacionat amb el turisme.

Premis

Es concediran un total de 16 premis per a cadascuna de les 5 modalitats següents:

Modalitat per a estudiants de Primària:

Els participants han d’escriure un relat breu, màxim 3.000 caràcters, sobre el tema: "La indústria de la felicitat: T’agradaria treballar al món del turisme?

 • Primer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar.
 • Segon Premi: Val de 150€. per a la compra de material escolar.
 • Tercer Premi: Val de 100€, per a la compra de material escolar.
 • Quart Premi: Val de 75€ per a la compra de material escolar.
 • Cinquè Premi: Val de 50€ per a la compra de material escolar.
Modalitat per a estudiants d’Educació Secundària Obligatòria:

Els participants han d’haver realitzat un projecte relacionat amb el món del turisme.

 • Primer Premi: Un ordinador portàtil si el projecte és individual o un val de 200€ (per a la compra de material escolar) per a cada estudiant si el projecte és en grup (màxim 3 estudiants per grup).
 • Segon Premi: Un iPad si el projecte és individual o un val de 150€ (per a la compra de material escolar) per a cada estudiant si el projecte és en grup (màxim 3 estudiants per grup).
 • Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar, si el projecte és individual; o un val de 100€ per a cada estudiant si el projecte és en grup (màxim 3 estudiants per grup).
Modalitat per a estudiants de Batxillerat:

Els participants han d’haver realitzat un Treball de Recerca relacionat amb el món del turisme.

 • Primer Premi: Un ordinador portàtil.
 • Segon Premi: Un iPad.
 • Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar.
Modalitat per a estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior:

Els participants han d’haver realitzat un Treball o Projecte relacionat amb el món del turisme.

 • Primer Premi per CFGM: Un ordinador portàtil si el treball és individual o un val de 200€ (per a la compra de material escolar) per a cada estudiant si el treball és en grup (màxim 3 estudiants per grup).
 • Primer Premi per CFGS: Un ordinador portàtil si el treball és individual o un val de 200€ (per a la compra de material escolar) per a cada estudiant si el treball és en grup (màxim 3 estudiants per grup).
 • Segon Premi: Un iPad si el treball és individual o un val de 150€ (per a la compra de material escolar) per a cada estudiant si el treball és en grup (màxim 3 estudiants per grup).
 • Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar, si el treball és individual; o un val de 100€ per a cada estudiant si el treball és en grup (màxim 3 estudiants per grup).
Modalitat per a estudiants universitaris:

Els participants han d’haver realitzat un Treball Final de Grau o Màster relacionat amb el món del turisme.

 • Premi: 1.000€

Consideracions generals

Cada centre educatiu presentarà els relats, projectes o treballs en un nombre màxim de 5 per a cadascuna de les modalitats convocades. El Jurat entendrà els treballs “relacionats amb el món del turisme” en un sentit ben ampli, obert, imaginatiu, presentat en qualsevol format, del més clàssic al més innovador.

Termini de presentació: 1 de juny de 2024.

Els relats, projectes o treballs de recerca s’han de presentar a l’adreça dir.ccg@udg.edu o mitjançant correu postal a l’adreça C/Constantí Ribalaigua 7, 17310-Lloret de Mar.

El Jurat estarà format per un membre de la Fundació Climent Guitart, un representant de l’Ajuntament de Lloret de Mar, un representant de la Universitat de Girona i dues persones més a determinar. Actuarà com a secretària del Jurat, amb veu i sense vot, la directora de la Càtedra.

Els membres del Jurat es reserven el dret a deixar desert algun premi.

El veredicte es llegirà a Lloret de Mar durant un acte públic de lliurament de Premis, on es convidarà a tots els estudiants, professors i centres educatius.

Els guanyadors d’aquests Premis cediran, sense límit temporal, els drets sobre els continguts dels relats, projectes o treballs, que es dipositaran a un fons públic de la Càtedra Climent Guitart.

Una de les finalitats de la Càtedra Climent Guitart és promoure el coneixement sobre l’activitat turística a la costa. En aquesta 3a edició els Premis es mantenen oberts a tots els nivells formatius, esperant que més noies i nois de Lloret de Mar hi participin i gaudeixin dels premis.